Apartman ve Sitelerde Çalışan Personelin Vergilendirilmesi

 

Apartman ve Sitelerde Çalışan Personelin Vergilendirilmesi

Dr. Özgür BİYAN – Emlak Pazarı Dergisi / Ekim 2012

Geçen sayımızda apartman ve sitelerde bulunan ortak yerlerin işletilmesinden elde edilen gelirlerin nasıl vergilendirildiğine dair genel bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu ay apartman ve sitelerde çalışan personelin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

KAPICILAR GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

Gelir Vergisi Yasamıza göre hizmetçilerin ücretleri vergiden istisnadır. Hizmetçi denilince özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık (mürebbiyeler hariç), bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılan anlaşılmalıdır (m.23/6).

Dolayısıyla kapıcı, bahçıvan gibi meslek gruplarının apartman ve sitelerde çalıştırılması esnasında gelir vergisi hesaplanmayacaktır. Bu kişilerin gelirlerinden sadece sosyal güvenlik kanunu gereği kesintiler yapılacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından verilen çeşitli özelgelerde kapıcı ve bahçıvan ile beraber, kaloriferci, temizlikçi gibi personelin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği hususunda açıklamalara yer verilmiştir.

YÖNETİCİLERİN GELİRLERİ

Kat mülkiyeti kanunu uyarınca yönetici ya da yönetim kurulu, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret talep edebilir. Yöneticiye ücret verildiğinde vergiye tabi tutulup tutulmayacağı biraz daha tartışmalı ve yoruma açıktır.

Maliye Bakanlığının verdiği çok sayıdaki özelgeden ve uygulamada yerleşmiş genel kanı uyarınca yönetici ya da yönetim kurulu üyelerinin kat malikleri arasından seçilmesi durumunda vergiye tabi tutulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kapıcı ve bahçıvanların istisnasına yönelik düzenleme dahilinde değerlendirilme yapılmakta ve vergi hesaplanmamaktadır.

Ancak yönetici ya da yönetim kurulu üyelerinin kat malikleri dışından seçilmesi durumunda farklı uygulama söz konusudur. Çoğunlukla bu kişiler profesyonel yönetim hizmetleri verdiğinden (faaliyet konuları bu hizmeti vermek olduğundan) farklı değerlendirilmektedir. Maliye Bakanlığının özelgelerine göre bu kişilerin vergiye tabi tutulması zorunludur. Hizmeti veren kişinin şirket ya da gerçek kişi olmasına göre de farklı prosedürler uygulanmaktadır.

BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR

Yönetici ve kapıcılar dışında apartman ve sitelerde çalışan pek çok elemana rastlamak mümkündür. Üstelik günümüzde ufak bir kent haline gelen binlerce konutu barındıran büyük komplekslerde muhasebeci, spor hocası, idari müdür, teknisyen vb. pek çok pozisyona ihtiyaç duyulmaktadır. Maliye Bakanlığının yerleşik düşüncesi bu kişilerin vergiye tabi tutulması gerektiği yönündedir. Belki de yönetiminiz adına mükellefiyet tesis ettirmeniz gerekebilir. Dolayısıyla eleman çalıştıran yönetimlerin mutlaka olayı bir bütün halinde değerlendirmesinde fayda bulunmaktadır.

 

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.