Avukat ve Mali Müşavir Ofisleri Kat Maliklerinden İzin Almaktan Kurtuluyor!

Dr. Özgür BİYAN – 24.04.2013

Bilindiği gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında çalışan meslek mensuplarından serbest çalışanlar, diğer deyişle hiç bir yere bağlı olmaksızın faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürütenlerin önemli kısmı sahip oldukları ya da kiraladıkları bürolar aracılığı işlerini yürütmektedirler. Bu meslek grubunda faaliyet gösteren meslek mensuplarına ait ofislerin akıbeti ile ilgili 6111 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştı. 25.02.2013 tarihine kadar ofislerin kat maliklerinden izin alıp almayacakları ile ilgili düzenlemeler yapılması beklenmekteydi. Zira ilgili değişiklik artık kat maliklerinin izni olmaksızın bu ofislerin faaliyetlerine devam edemeyeceklerine dair kanaatin oluşmasına neden olmaktaydı. Nitekim bu durumu yazılarımızda sizinle paylaşmıştık. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

TBMM de kabul edilen yakın zamanda Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen 6460 sayılı Kanun ile bu konu çözüme kavuşturuluyor.

İlgili Kanun’un 3 ve 9. maddeleri uyarınca gerek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu altında faaliyetlerine devam eden avukatlık büroları ve hukuk büroları ile gerekse 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyet gösteren SMMM ve YMM büroları 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın faaliyetlerine devam edebilecekler. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler de uygulanmayacak. Anlaşılan emredici bir hüküm olarak düzenleme yapılacak.

Dolayısıyla söz konusu meslek mensupları kat maliklerinden izin almadan faaliyetlerine devam edebilecekler. Kat malikleri yönetim planlarında bu faaliyetleri yasaklasalar bile alınan kararlar geçerli olmayacak ve her şekilde bu meslek grupları faaliyetlerine devam edebilecekler…

 

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.