Site Yöneticisinin Görevleri ve Sorumlulukları

Apsiyon’a gelen en sık sorulardan biri de yöneticilerin görev ve sorumlulukları ile ilgili. Özellikle yeni yönetici seçilenler sıklıkla görev ve sorumluluklarını bilmek ve öğrenmek istiyor. Bu anlamda bu haftaki köşe yazımızda bu konuda genel bir bilgi vermek istiyoruz.

Yöneticilerin görevleri ve sorumluluklarının yer aldığı ana kaynak Kat Mülkiyeti Kanunu’dur (KMK). O nedenle öncelikle oraya bakılması gerekir. Ancak görevlerden bahsetmeden evvel genel anlamda yöneticilerin hukuki statüsünden ve sorumluluğundan bahsedilmesi daha doğru olacaktır.

KMK’nun 38. maddesine göre yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bu genel bir kuraldır. Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine duyurur.

Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici, Kat Malikleri Kurulunun kararlarına ve talimatlarına aykırı davranamaz. Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.

Şimdi gelelim görevlere. KMK 35. maddeye göre yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir. Yöneticiler yönetim planındaki tüm görevlerini yerine getirmekle görevlidirler. Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yöneticinin yapması gereken yükümlülükler şunlardır:

-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

– Anagayrimenkulün korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması ve sigorta ettirilmesi, genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi;

– Ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi, tebligatların alınması;

– Borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması;

-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

– Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

– (Varsa) asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması, teknik bakım ve tedbirleri sağlaması;

– Karar defterinin tutulması, muhafazası, tasdik ettirilmesi;

– İşletme projesinin (bütçe) ayrıntılı bir şekilde yapılması, kat maliklerine tebliği;

Genel anlamda yöneticinin görevleri kanuni olarak bu şekilde özetlenebilir. Yöneticiler başta yönetim planındaki görevlerine ve kanuni görevlerine dikkat etmeli, ihmal ve kusurlarının sorumluluk açısından önem arz edeceğini unutmamalıdırlar.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

6 Yorum

 1. bahadır arat dedi ki:

  sit yöneticisi kar yağdığında site içersindeki yolların temizliği ve buzlanma ile ilgili kazalardan sorumlumudur

 2. Özgür Biyan dedi ki:

  Site yöneticisinin görevleri yönetim planında yazılıdır. Ayrıca yönetim planında bir görev verilmemişse KMK 33 uyarınca görevleri sıralanmıştır. Kar temizleme işi kat malikleri tarafından yöneticiye özel olarak verilmişse, yani yönetim planında yer alıyorsa elbette ki yükümlüdür. Yağan kar kat malikleri için olağanüstü tehlike yaratıyorsa önemini almak konusunda sorumlu tutulabilir. Örneğin kar nedeniyle ayağı kayıp düşen biri için sorumlu tutulamaz ancak çatıdan aşağı sarkan buz saçaklarını temizlememesi nedeniyle birinin yaralanması farklı değerlendirilebilir. Dolayısıyla sizin olayınızın da bu açıdan özel olarak değerlendirilmesi gerekir.

 3. Hüseyin dedi ki:

  Yönetici kat sakinlerine kapı kumandasını 30tl ye aldığı 40tl kat sakinlerine satması etik midir. Hizmet bedeli altında 55tl alıyor. Kumandalı kar amaçlı satması beni rahatsız ediyor. Bu konuda görüşlerinizi almak isterim.

 4. Özgür Biyan dedi ki:

  Etik değildir. Yönetim planı ve işletme projesinde yöneticinin hem hukuki hem de mali olarak yapabilecekleri bellidir. Yönetici kar amacı güderek hareket edemez. Yönetici kat maliklerinin vekilidir. Onların menfaatlerine uygun hareket etmeleri KMK’nın ruhunda vardır. Dolayısıyla uygun olmadığı açıktır. İşletme projesinde kapı kumandası için ne kadar harcama yetkisi verildiyse ya da kat malikleri kararı ile ne kadar harcama yapılmasına yönelik karar alındı ise bu sınırlar çerçevesinde hareket etmek durumundadır.

 5. Yusuf dedi ki:

  Kentsel dönüşüm kapsamına giren sitede, firmalarla görüşmesi için kendisine yetki verilen yöneticiden bu yetki nasıl alınır?

 6. Özgür Biyan dedi ki:

  Görüşme yetkisini kat malikleri aldığı kararla verdiğine göre, bu yetki yine kat malikleri tarafından alınabilir. Olağanüstü toplantı yapılıp karar alınması gerekir.

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.