Emlak Vergisi’nde Zamanaşımı: Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:158, Şubat 2017

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF

Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Güneş YILMAZ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı

ÖZET

Vergi hukukunda zamanaşımı kanunilik ilkesine uygun olarak yasa ile düzenlenmesi gereken önemli bir konudur. Vergi hukukunda genel zamanaşımı kurallarının yanında bazı vergilere özgü ayrık kurallar da bulunmaktadır. Yakın zamanda Anayasa Mahkemesinin önüne gelen emlak vergisinde zamanaşımı hususu bu ayrık düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Anayasa Mahkemesinin kararı ise içerik ve sonuç açısından incelenmeye değerdir. Bu çalışmada Emlak Vergisi’nde zamanaşımı düzenlemesi Anayasa Mahkemesi’nin kararı çerçevesinde hukuki olarak incelenmekte ve analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Zamanaşımı, Anayasa Mahkemesi

THE PRESCRIPTION IN PROPERTY TAX: REVIEW OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT

ABSTRACT

The prescription in tax law is an important issue which must be created by tax code according to principle of legality. Beside some discrete rules for some taxes, there are general rules for prescription in tax law. Recently, The Constitutional Court of Turkish have decided a new ruling case that related to prescription in property tax. For this reason, the prescription in tax law issue has come to the fore again. On the other hand the ruling case of The Constitutional Court is open for inspection. In this study, the prescription in property tax is analyzed and examined under the last The Constitutional Court decision in the prescription in property tax.

Key Words: Property, Prescription, The Constitutional Court

Çalışmayı okumak için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.