Kendi Elektriğini Üreten Kat Maliklerine Vergi Avantajı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca elektrik enerjisi üretme konusunda lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler düzenlenmiştir. Ayrıca düzenleme uyarınca lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde elektrik enerjisi son kaynak tedarik şirketince, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda kaynak türü bazında belirlenen fiyatlardan alınır. Dolayısıyla kendi elektriğini üretip ihtiyacından fazlasını tedarik şirkete satmak mümkündür.

27.03.2018 tarihinde (mükerrer 2) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “vergiden muaf esnaf” başlıklı 9. maddesinde bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bir ilave düzenleme ile yukarıda bahsedilen Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanların elde ettikleri gelirler verginin dışında tutulmuştur.

Düzenlemede apartman ve site yönetimleri de unutulmadı. Yapılan düzenlemeye göre kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadarki (10 kW dâhil) elektrik üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanların elde ettikleri gelirler de verginin dışında tutulmuştur. Ayrıca bu tür gelirler için defter tutma belge düzenleme beyanname verme gibi bir yükümlülük de bulunmamaktadır.

Düzenleme Kanun’un yayım tarihi (27.03.2018) itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yenilebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi adına önemli olan bu düzenleme ile yeşil binaların bu anlamda avantajlı olacakları ve site yönetimlerinin de gelir elde edeceklerini öngörmek mümkün.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

1 Yorum

  1. 16 Haziran 2018

    […] satanların elde ettikleri gelirler verginin dışında tutulmuştu. (Daha fazla detay için burayı tıklayabilirsiniz). Böylece apartman ve sitelerde kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi […]

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.