Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi: Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Kavramsal İçerik

Doç. Dr. Özgür Biyan

Vakkas Yurtlu

Volkan Deniz

Atıf için: Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt:16, Sayı:190, (Ekim 2020).

ÖZET

Vergilendirmenin temel kurallarını düzenleyen Anayasa’nın 73/2 hükmünde, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu belirtilmiştir. Adalet ilkesi olarak adlandırılan bu ilke, politika uygulayıcılara çok önemli bir sorumluluk yüklemiş ve keyfi düzenlemeleri önleyici kesin emredici sınırlamalar getirmiştir. Vergilendirme aşamasında uyulması gereken bu çok önemli ilke, bu çalışmada inceleme konusu yapılmış ve içerik olarak neyi kapsadığı literatür taraması yoluyla doktrin ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin aslında mali güç ve genellik ilkeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve ilkenin sosyal devlet uygulamasının vergilendirme açısından tekrar vurgulanması amacıyla düzenlendiğine ulaşılmıştır.

Çalışmanın tamamını okumak için buraya tıklayınız

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.