Mali Güç İlkesi Perspektifinden Gayrimenkullerde “Konut” İstisnasının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özgür BİYAN

ÖZ

Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerine yönelik uygulanan “konut istisnası” uygulamasından yararlanabilmek için getirilen sınırlamalar, vergide eşitlik prensibinin odak noktası olan mali güç ilkesi açısından problemli alanlar oluşturmaktadır. Söz konusu istisnanın geçirdiği tarihsel aşamalar ve kanun koyucunun istisnaya ilişkin gerekçelerinin bugün itibariyle geçerliliğinin yeniden sorgulanması gerekir. Bu çalışmada söz konusu istisnaya getirilen sınırlamalar mali güç ilkesi açısından değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Araştırma sonucunda istisnanın sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelerin mali güç ilkesine aykırı olduğu tespit edilmekte ve çözüm önerisinde bulunulmaktadır.

Atıf İçin: Vergi Raporu Dergisi, Sayı:261, Haziran 2021, ss.11-20.

Çalışmanın tamamına ulaşmak için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.