Türk Vergi Hukukunda Geleceğe Dair Bir Öngörü: Blok Zincir Teknolojisinin Olası Etkileri

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Hüda CARDA

Özet

Dijitalleşmenin hemen her alanda olduğu gibi vergi hukukuna da etkileri hız kesmeden devam etmektedir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Merkezi olmayan, değiştirilemeyen, bozulamayan, şeffaf bir veri tabanı özelliği olması nedeniyle Endüstri 4.0 sürecinin son noktası olarak kabul edilen blok zincir teknolojisinin vergi hukukuna etkileri de tartışılmaya başlanmıştır. Literatür tarama yöntemi ile hukuki açıdan değerlendirme yapılan bu çalışmada blok zincir teknolojisinin vergi hukukuna olası etkileri hakkında bazı hususlarda tespitlerde ve öngörülerde bulunulmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda blok zincir teknolojisinin vergilendirme süreçlerini, mükellef hakları ve ödevlerini, vergi kabahat ve suçlarını, vergi denetimlerini kökten değiştirecek ya da revize edilmesini gerektirecek etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Atıf İçin: Maliye Dergisi, Sayı:180, Ocak-Haziran 2021, ss.93-114.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.