Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmemesine Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Sinan AKYOL

ÖZET

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda motorlu taşıtlara ilişkin olarak ödenen servet vergisinin gelir üzerinden alınan vergilerin safi tutar tespitinde gider kaydedilemeyeceği ana kural olarak hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan bazı faaliyetlerle iştigal eden mükellefler ile motorlu taşıt türleri gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulmuştur. Söz konusu düzenlemenin tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamalar ve kanuni gerekçeler dikkate alındığında, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin ayrık tutulmasının sebebi ise, söz konusu mükelleflerin ana faaliyet konularının motorlu taşıtlarla ilgili olmasından dolayı vergi adaletinin sağlanabilmesi amacını taşımak olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili gider kaydedilmeme kuralının tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve muhteviyat incelenerek, yapılan faaliyet ayrımının günümüzdeki farklı faaliyet çeşitliliği karşısındaki durumu vergi adaleti açısından yeniden değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonucunda, gider kaydedilmeme kuralından hariç tutulan faaliyetlerin motorlu taşıtları ticari amaçla kullanan mükelleflerin lehine genişletilmesi gerektiği tespit edilmiş ve çözüm önerisinde bulunulmuştur.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN: Ö. Biyan, S. Akyol, “Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmemesine Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı:272, Mayıs 2022, ss. 98-108.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.