Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Türk Vergi Hukukunda Binek Otomobil Kavramı

Sinan Akyol – Maliye Bilim Uzmanı

Doç. Dr. Özgür BİYAN

ÖZET

Hukuk devleti ilkesi uyarınca, vergi hukukunda yasaların ve yasalara dayanılarak hazırlanan tali düzenlemelerin açık, net, anlaşılabilir ve makul bir seviyede öngörülebilir olmaları hukuki belirlilik ilkesi açısından son derece önemli bir konudur. Mükelleflerin ve idarenin vergisel işlemlerde nasıl hareket etmesi gerektiğine dair önemli kılavuz ilkelerden biri olan hukuki belirlilik ilkesine uygun düşmeyen konulardan biri de vergi hukukunda geniş bir mükellef grubunu ilgilendiren binek otomobil kavramıdır. Kanuni bir tanımı ve açıklaması bulunmayan binek otomobil kavramına ilişkin pek çok yasal düzenlemede TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna atıf yapılmaktadır. Ancak söz konusu atıf ile çözüm üretilemediği gibi sorun ve tereddütler yaşanmakta olduğu görülmektedir. Literatür taraması yöntemi kullanılarak oluşturulan bu çalışmada, TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna ilişkin tali düzenlemelerin açık, net ve anlaşılabilir olmadığı tespit edilmekte ve çözüm önerisinde bulunulmaktadır.

Çalışmanın tamamını okumak için buraya tıklayınız.

ATIF İÇİN: S. Akyol, Ö. Biyan, “Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Türk Vergi Hukukunda Binek Otomobil Kavramı”, Mali Çözüm Dergisi, C.32, S.171, Mayıs-Haziran 2022, ss.127-150. 

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.