Vergi Mevzuatındaki Sık Değişikliklerin İşletmelerin Karar Alma Süreçlerine Etkisinin Vergi Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Özgür Biyan

Nilüfer Altundal Biyan

En önemli kamu geliri olan vergiler ile ilgili pek çok yasal düzenleme yapılmaktadır. Sıkça yapılan bu düzenlemeler işletmelerin karar alma süreçlerini etkileyebilmektedir. Fiyat politikaları, ücret politikaları ve hatta üretim şekilleri dahi uygulanan vergi politikalarından etkilendiğinden vergi uyumu da olumsuz etkilenebilmekte ve işletmelerin ve bireylerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirme hususunda isteksiz davranmaları ile karşılaşılabilmektedir  Sıkça yapılan mevzuat değişiklikleri karşısında işletmelerin vergiye bakış açısı olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada profesyonel yöneticiler ile yapılan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan veriler yoluyla vergi konusunda yasal düzenlemelerin işletmelerin karar alma süreçlerine ve dolayısıyla vergi uyumu üzerine ne kadar etki yaptığı ölçümlenmeye çalışılmıştır. 137 Yönetici ile yapılan anket verileri Pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, tek yönlü varyans analizleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları vergiye güven ile karar alma stilleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu kapsamda yöneticilerin karar alma süreçlerinde vergisel değişiklikleri dikkate almadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN: Biyan, Ö. & Altundal Biyan, N. (2022). Vergi Mevzuatındaki Sık Değişikliklerin İşletmelerin Karar Alma Süreçlerine Etkisinin Vergi Uyumu Açısından Değerlendirilmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (4) , 233-248 . DOI: 10.18026/cbayarsos.1100567

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.