Radyo ve Televizyon Üst Kurul Payının Hukukî Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Güneş YILMAZ

Prof. Dr. Özgür BİYAN

ÖZET

Düşünce ve kanaatleri yayma hakkı çerçevesinde gerçek ya da tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen radyo ve televizyon yayınları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun düzenlemesi ve denetimine yönelik regülasyonlara bağlıdır. Bu kurumun gelirleri arasında en önemlilerinden biri medya hizmet sağlayıcılarının ticarî iletişim gelirlerinden aylık olarak tahsil ettiği paylardır. Bu payların düzenli olarak gelirlere bağlı bir şekilde tahsil edilmesi mali bir yükümlülük olup olmadığı hususunda tereddüt yaratmaktadır. Bu paylar nitelik olarak mali yükümlülük ise Anayasal kurallara bağlı bir şekilde tahsil edilmeli ve düzenlenmelidir. Zira Anayasa’da vergi, resim ve harç benzeri mali yükümlülükler ile ilgili temel ilkeler belirlenmiştir. Bu çalışmada söz konusu paylar literatür taraması yöntemi ve yargı kararları analizleri kapsamında inceleme konusu yapılmış ve hukuki niteliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda ilgili payların vergi resim ve harç kavramları ile ilişkisi olmadığı, onların özelliklerinin bir ya da birkaçını taşısa da kendine has bir yapı sergileyerek “benzeri mali yükümlülük” olduğu ve ayrıca genel bütçe gelirleri arasında yer almadığı tespit edilmiştir.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN:

Yılmaz, G. & Biyan, Ö. (2023). RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURUL PAYININ HUKUKÎ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME . İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 195-208 . DOI: 10.21492/inuhfd.1227871

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.