Engellilere Yapılan Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası ve Bir Bölge İdare Mahkemesi Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür Biyan – Legal Mali Hukuk Dergisi – Mart 2012