Ticari Hayatta Mal Hareketlerinin Tespitinde Önemli Bir Belge “İrsaliye” ve Bir Eleştiri: İmza Hususuna İlişkin Kanuni Eksiklik

Yrd.Doç.Dr.Özgür BİYAN Balıkesir Üni. Bandırma İİBF, Maliye Bölümü (Bu makale E-Yaklaşım  Dergisinin Şubat 2012 sayısında yayınlanmıştır).