Faturalarda Yer Alan “Gecikme Halinde Vade Farkı Alınır” Şerhinin Hukuki Bağlayıcılığı

Bu makale “Mali Çözüm, Sayı:89, Eylül-Ekim 2008″de yayınlanmıştır. Özgür Biyan