Mali Tatil ile Adli Tatil Uygulaması ve Dava Açma Sürelerindeki Karmaşa

Bu makale “Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2009, Sayı:67″de yayınlanmıştır. Özgür BİYAN