Ücretlilerin Vergilendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüğü

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Yrd. Doç. Dr. Güneş YILMAZ