Mart Ayı Vergi Ayı (Kira Kazançları)

Dr. Özgür BİYAN – Emlak Pazarı, Sayı:125-02/03, Şubat-Mart 2014