Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemesi ve Fire Uygulaması

Bu makale Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:255, (Aralık 2009)’da yayınlanmıştır.  Dr. Özgür Biyan