6734 SAYILI “VERGİ BARIŞI”NA YÖNELİK “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN” YAYINLANDI.