Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep

ÖNSÖZDEN

…Belirtmek gerekir ki mücbir sebep konusu aslında bu ihmali de hak etmeyen bir konudur ve acil çözüm bekleyen kısımlarla varlığını korumaktadır. Nitekim konuyu çalışma başlığı olarak seçmeye karar verdiğimde ülke olarak, hatta dünya çapında bir mücbir sebep halinin yaşanacağı (COVID-19 Salgını) ve pek çok konuda tartışma yaratacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Ama hukuki, sosyal ve ekonomik anlamda yaşananlar bu tip hallerin ne derece detaylıca düşünülmesi gerektiğini ve aşağıda da belirttiğim gibi hukuki tartışmaların kanuni düzenlemeler yoluyla kesinlikle netleştirilmesinin zorunlu olduğunu kendiliğinden ortaya çıkardı…

Vergi, gümrük ve kamu ihale hukuku kapsamındaki düzenlemeleri bir araya getirmeye gayret ettiğim çalışma, teorik açıklama kısmı ile birlikte dört bölümden oluşmaktadır. Ağırlıklı kısım vergi hukuku bölümüdür. Diğer bölümlerde de yasal düzenlemelere yer verilerek mücbir sebeplerin etkilediği durumlara özel olarak yer verilmiştir“.

İçindekiler kısmını detaylıca incelemek için burayı tıklayınız.

Kitabı satın almak için burayı tıklayınız.

Çalışmayla ilgili Dr. A. Bumin Doğrusöz‘e ait köşe yazısı için burayı tıklayabilirsiniz.(02.06.2020)

Print Friendly, PDF & Email
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.