Vergi Hukuku Kitabı

VERGİ HUKUKU DERS KİTABI – 3. Baskı/Şubat 2022

ÖNSÖZDEN

Bu kitap vergi hukukunun temel kurallarını öğrenmek isteyenler için kaleme alınmıştır. Başta İİBF öğrencileri olmak üzere vergi hukukunu öğrenmek isteyen, çeşitli mesleki sınavlara hazırlanan herkesin de yararlanabilmesi mümkündür. Kitap yasal düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış ancak yalın ve sade bir dil çerçevesinde kaleme alınmaya çalışılmıştır. Temel hedef kitle konuyu yeni öğrenenler olduğundan “anlatım dili” tercih edilmiş, teknik açıklamalara yer verildikten sonra konuların daha iyi anlaşılması için açıklamalarda bulunulmuş ve/veya örneklendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Okuyucunun konuyu daha iyi anlayabilmesine destek vermek ve muhakeme yapabilmesini sağlamak adına metin içlerinde “dikkat” veya “ipucu” şeklinde kutucuklar konulmuştur. Dikkat kutucukları, konuların ya da ara başlıkların daha iyi kavranabilmesi için okuyucuyu düşünmeye teşvik amaçlı ve öğrenicilere yönelik çeşitli sınav ya da mülakatlarda gelebilecek soru şeklinde oluşturulmuştur. İpucu kutucukları ise anlatılmaya çalışılan başlıklardaki “öz” ya da “temel” olan kurallara dikkat çekmek ve görsellikten de yararlanarak kolay bir şekilde akılda tutulmasını sağlamak adına düzenlenmiştir. Ayrıca yer yer tablo ve şekil ile de görsel olarak öğrenmeyi destekleyici düzenlemeler yapılmıştır.  Kitabın sonunda yer verilen kavram dizini ise belli başlı aranılan kavramlara kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Kitabın elinizdeki üçüncü baskısının yapıldığı tarihe kadar gerçekleşen kanuni değişiklikler, ceza hadleri, faiz oranları, tarife vb. güncellemeler yapılmış, önceki baskıda yer alan yazım hataları, anlatım bozuklukları giderilmeye gayret edilmiştir. Ayrıca 7318 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” aracılığı ile yapılan değişiklikler de metne işlenmiştir“.

ISBN: 978-605-247-3504

Baskı: Şubat 2022

Sayfa Sayısı: 440

Boyut: 16.50 x 23.50

Yayınevi: Dora Yayıncılık – Bursa – 224-221 38 39

Önsöz ve İçindekiler Bölümünü görmek için buraya tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.