Resmi Arabuluculuk ve Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Bedellerin Vergilendirilmesi Bağlamında “Arabuluculuk” Müessesesinin Konumlandırılması

Bu makale (Vergi Sorunları, Sayı:356, Mayıs 2018)’de yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Güneş YILMAZ

Doç. Dr. Özgür BİYAN

 

ÖZET
Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) ücretleri tarif eden ve ücret kabul edilen ödemeleri düzenleyen
61. maddesinin 5. fıkra hükmünde yer alan “Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor
hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler”
ifadesinde yer bulan “resmi arabulucu” kavramı ile yine aynı kanunun serbest meslek kazançlarını
tarif eden ve serbest meslek kazancı kabul edilen faaliyetleri düzenleyen 65. maddesinin 3.fıkra
hükmündeki “Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler” düzenlemesinde “tahkim işleri ile iştigal eden hakem” kavramının vergi hukuku teorisi ve mantığı gereği farklı gelir türü içinde değerlendirilmesinin doğruluğu normatif açıdan tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bu her iki kavrama, faaliyet türü ve nitelik itibariyle benzeyen, Türk Hukuk Sistemine yeni girmiş bir başka kavram olan “arabuluculuk” müessesesi ve bunun vergilendirilmesi konusunda da tespit, değerlendirme ve önerilerde bulunulmaktadır.

 

Makalenin tamamını okumak için burayı tıklayabilirsiniz.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.