Kiraların Bankadan Ödenme Zorunluluğunda Spesifik Bir Durum: Birlikte Mülkiyet Hallerinde 500 Ytl’lik Sınır Nasıl Dikkate Alınmalı?

Bu makale “Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:243, Aralık 2008″da yayımlanmıştır. Özgür Biyan