Barter İşlemlerinin Türk Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Özgür BİYAN – Vergi Sorunları, Sayı:253, Ekim:2009