Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

 

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN

Ersin Çamoğlu’na Armağan, 2013, ISBN: 978-605-4446-74-2, s.699

GİRİŞ

Gayrimenkul alım-satımları gündelik yaşamda sıkça karşılaşılan işlemlerdendir. Günümüzde birer yatırım aracı olma özelliğini de koruyan gayrimenkullerin alım-satımı asıl olarak Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmektedir. Gayrimenkullerin kiralanmaları karşılığında elde edilen gelir “gayrimenkul sermaye iradı”, elden çıkarılmalarından elde edilen gelir ise “değer artış kazancı” olarak vergiye tabi tutulmaktadır. Elden çıkarma asıl olarak bir “satış sözleşmesi” çerçevesinde gerçekleşmektedir. İktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde elden çıkarılan gayrimenkullerden elde edilen gelirler vergiye tabi tutulmaktadır.

Gayrimenkul satışlarının gerçekleşmesinde bir ön adım niteliğinde olan “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri”nin de uygulamada sıkça kullanıldığı fark edilmektedir. Bu sözleşmeler vergilendirme açısından tartışmaları da beraberinde getirmekte ve problemli noktalar barındırmaktadır. Söz konusu sözleşmeyi satış sözleşmesi olarak kabul edenler ve etmeyenler çeşitli platformlarda tartışarak nasıl vergilendirilmesi gerektiği hususunda görüşler ortaya koymuşlardır.  

Bu çalışmada gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin hukuki niteliği ortaya konulmaya çalışılacak, ardından başta gelir vergisi kanunu olmak üzere temel vergi kanunları açısından durumu irdelenmeye çalışılacaktır.

Tam metin için tıklayınız…

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

1 Yorum

  1. 6 Şubat 2017

    […] Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri […]

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.