Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür BİYAN

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Lisans Bölümünü ve Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programını bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bilim Dalında ‘doktora’ eğitimini tamamlayarak 2009 yılında ‘Maliye Doktoru‘ unvanı aldı.

Özel sektörde muhasebe departmanlarında iş hayatına giriş yaptıktan sonra, kısa bir dönem Gümrük Müşavir Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra denetim sektörüne geçti. Beş yıl özel bir denetim firmasında ‘denetçi‘ olarak çalıştı ve ‘vergi hukuku danışmanlığı‘ yaptı. Bazı büyük grup şirketlerin bünyesinde gerçekleşen “transfer fiyatlandırması raporu” yazım çalışmalarında aktif rol aldı.

İnternet sitelerinde editörlük, yazarlık, yöneticilik ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem mali müşavir adaylarına yönelik staja başlatma kurslarında ‘vergi hukuku’ dersleri verdi.

Kat Mülkiyeti ve Vergi Hukuku ile ilişkili ortak konularda çalışmalar yaptı. Ayrıca apartman ve site yönetimlerine, yöneticilere, profesyonel yöneticilik yapan firmalara site yönetimlerinin vergisel konularda nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin olarak düzenlenen özel eğitim organizasyonlarında seminerler ve eğitimler verdi.

2010 yılının başında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (eski ismi ile Balıkesir Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüneyardımcı doçent” olarak atandı.

2011 Yaz döneminde American University Washington College of Law’da (Washington D.C.) uluslararası vergi hukuku alanında çalışmalar yapmak üzere “misafir öğretim üyesi” olarak görevlendirildi . Bu üniversitede eğitim ve seminerlere katıldı, araştırma faaliyetlerinde bulundu.

Maliye Anabilim Dalında 28.03.2017 tarihinde “doçent“, 08.09.2022 tarihinde “profesör” unvanı aldı. Halen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyeliği görevini icra etmektedir. 

“Vergi Ceza Hukukunda Yanıl(t)ma” (G.Yılmaz ile birlikte),Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep, “Vergi Hukuku” (3. Baskı), “Apartman ve Site Yönetimleri İçin Hukuki ve Mali Rehber‘ (8.baskı), Türk Vergi Hukukunda İspat-Delil isimli basılı kitap çalışmaları yanında akademik, mesleki dergilerde ve internet sitelerinde ‘Vergi Hukuku‘ konuları ağırlıklı ulusal ve uluslararası olmak üzere çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Ayrıntılı Çalışmalar İçin Tıklayınız

 Uzmanlık Alanları:

 • Türk Vergi Sistemi
 • Vergi Usul Hukuku
 • Vergi Ceza Hukuku
 • Uluslararası Vergi Hukuku
 • Transfer Fiyatlandırması

Verdiği Dersler:

 • Türk Vergi Sistemi
 • Vergi Hukuku
 • Uluslararası Vergi Hukuku
 • Vergi İcra Hukuku
 • Mali Yargı
 • Uluslararası Mali İlişkiler
 • Yerel Yönetimler Maliyesi
 • Kamu Maliyesi
 • Vergi Psikolojisi
 • Mali Sosyoloji
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Google Scholar için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.