Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı Mı?

Prof. Dr. Özgür BİYAN

Prof. Dr. Güneş YILMAZ

ÖZ

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ödevlilerinin yanılma hali içinde olması durumunda vergi cezası ve gecikme faizi hesaplanmamakta, diğer yandan geçmişe dönük olarak vergi aslı tarh edilmektedir. Yüksek yargı mercilerinin emsal içtihatlarının bazılarında özellikle harcama vergileri özelinde vergi aslının hesaplanmasının vergileme tekniğine uygun olmadığı ve vergi adaletini bozduğu vurgulanmaktadır. Yanılma hali içinde vergi aslının hesaplanmasının doğru olup olmayacağının literatürde yer alan görüşler çerçevesinde incelendiği bu çalışmada KDV başta olmak üzere kanuni mükellefi ile iktisadi mükellefin farklı olduğu vergilerde, yanılma hali içinde vergi aslının talep edilmesinin doğru olmadığı sonucuna varılmıştır.

Makalenin tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN: Ö. Biyan – G. Yılmaz, “Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı Mı?”, Legal Mali Hukuk Dergisi, C.20, S.231, (Nisan) 2024, ss.395-416.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.