Yeni Tüketici Hakları Açısından Konut Finansmanı

Dr. Özgür BİYAN – Emlak Dünyası / Temmuz-Ağustos 2014 / Sayı:10