Ajansların Yapımcı Şirketlere Bordrosuz ve Sigortalı Olmayan Oyuncu Temininde KDV Tevkifatı Uygulaması

Dr. Özgür Biyan