Kira Gelirlerinde Uygulanan Emsal Kira Bedeli Üzerine Bazı Düşünceler