Karşı Taraf Vekâlet Ücretinin Hukuki Niteliği ve GVK, KDVK ve VUK Karşısındaki Durumu

Doç. Dr. Özgür Biyan

Doç. Dr. Güneş Yılmaz

Bu makale Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2017, Sayı:348, ss.84-93’de yayınlanmıştır.

ÖZET

Karşı taraf vekalet ücreti, nevi şahsına münhasır bir özelliğe sahiptir. Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yürütülen avukatlık hizmeti karşılığında elde edilen bu ücret, usul hukukunda düzenlenmiş olmakla birlikte yargılama aşamasında tespit edilmekte ve vergilendirme aşamasında farklı yorumlarla zaman içinde belgelendirme, gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından problemler yaratmış bulunmaktadır. Bu çalışmada bu konuya ilişkin değerlendirmelere yer verilmekte ve söz konusu ücretin gelir vergisi kesintisine tabi olmaması ve katma değer vergisine konu edilmemesi sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Karşı Taraf Vekalet Ücreti, Stopaj (Tevkifat), KDV, Yargılama Gideri, Avukatlık Faaliyeti.

JEL KODLARI: K34, K40, K10.

 

THE LEGAL LEGIBILITY OF THE COUNTERPARTY ATTORNEY’S FEE AND ITS EVALUATION ACCORDING TO ITC, VATC AND TPC.

ABSTRACT

The counterparty attorney’s fee has a sui generis character. This fee, which is carried out as part of free-lance activities, was regulated in procedure law and has created some taxation problems in terms of documentation, income and value added tax. In this study, there are opinions for the point in question and is line up with no witholding and value added tax for  The counterparty attorney’s fee according to Income Tax Code (ITC), Value Added Tax Code (VATC) and Tax Procedure Code (TPC).

Key Words: Counterparty Attorney’s Fee, Witholding, Stoppage, VAT, Jurisdiction Expenses, Attorneyship.

JEL CODES: K34, K40, K10.

 

Tam metni okumak için buraya tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.