Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Güneş Yılmaz

Doç. Dr. Özgür Biyan

Bu makale Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:433, Eylül 2017, ss.15-36’da yayınlanmıştır.

ÖZET

Vergilendirmenin temel ilkelerinden biri olan kanunilik ilkesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.Bu derece öneme haiz vergilendirme yetkisinin kanunla kullanılması olgusu, kanunların vergi hukukunun en önemli kaynağı haline bürünmesine sebep olmuştur. Türk Hukuku kanunları yapma yetkisini sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne tanımasından dolayı, ilgili organın nasıl kanun yaptığı, kanun yaparken hangi usul ve esaslara tabi olduğu vergi kanunları özelinde incelenmiştir. Yapılan incelemede vergilendirmede kanunilik ilkesine aykırı durumlar yaratan hususlar olduğu tespit edilmiştir. Vergi kanunlarının yeterince tartışılmadığı, ilgili tarafların görüşlerine dayanmayan bir yapıda uzlaşmaya dayalı bir şekilde oluşturulmadığı anlaşılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yasama süreci, kanun yapma tekniği, vergilendirmede kanunilik ilkesi.

JEL Kodları: K30, K34, K40, K42

ABSTRACT

 According to principle of legality, one of thefundamentals of taxation, taxes, fees, duties, and othersuchfinancialobligationsshall be imposed, amended, or revoked by law.Forthisreason, thelawsaremostimportantsource in taxlaw. The lawsmerelyaremade by Turkish Grand Assembly (TGA) in TurkishLaw. Therefore, in thisstudy, TGA’sauthorization is examined in respect of how it makelawduringlegislativeprocess. It has determinedsomecontradictorycircumstances in terms of principle of legality. Inthisstudy, it has deducedfromlawsthatare not discussedsufficiently and not based on theviews of theinterestedparties.

 KeyWords:legislativeprocess, lawmakingtechnique, principle of legality on taxation.

JEL Codes: K30, K34, K40, K42

 

Tam metni okumak için buraya tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.