Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından Belirsiz Bir Kavram “Sair Kurum”: Apartman ve Site Yönetimleri Özelinde Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Özgür BİYAN

ÖZET

Türk Vergi Sisteminde yaygın bir şekilde kullanılan tevkifat yöntemi, gelir vergisinde de yoğun şekilde uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerinde tevkifat yapacaklar arasında “sair kurum”lar vergi sorumlusu olarak belirlenmiş ve apartman ve site yönetimleri idare tarafından bu kapsamda değerlendirilmiştir. Oysa yargı kararlarının aksi yönde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada apartman ve site yönetimleri özelinde sair kurum kavramının lâfzî açıdan ne anlama geldiği idare ve yargı kararları ile literatürdeki görüşler çerçevesinde ortaya konulmaktadır. Çalışmanın sonucunda sair kurum kavramının belirsizliği ve kanuni değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN:

Özgür Biyan, “Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından Belirsiz Bir Kavram “Sair Kurum”: Apartman Ve Site Yönetimleri Özelinde Bir Değerlendirme“, Vergi Sorunları, Sayı:380, Mayıs 2020, ss.19-24. 

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.