Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Veraset ve İntikal Vergisi’nde Zamanaşımının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Vakkas YURTLU

Atıf için:

Özgür BİYAN, Vakkas YURTLU, “Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Veraset ve İntikal Vergisi’nde Zamanaşımının Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı:251, Ağustos 2020, ss.11-19.

ÖZET

Anayasal vergileme ilkelerinden biri olan hukuk devleti ilkesi uyarınca bireylerin hukuk kurallarını önceden bilmesi vergilemede belirlilik açısından son derece büyük bir öneme haizdir. Vergileme süreçlerinde yasallık ilkesi gereği kanunla açık ve net olarak düzenlenmesi gereken konulardan biri de zamanaşımıdır. Zamanaşımı, mükelleflerin yükümlülüklerinin ne kadar süreceğinin tespit edilmesi açısından önem arz eden asli konulardan biridir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında zamanaşımı konusunda yapılan düzenlemelerin, belirlilik ilkesinden uzaklaşan ve adil olmayan sonuçlar ortaya çıkmasına neden olan bir yapı sergilediği dikkat çekmektedir. Literatür tarama yöntemi ile yapılan bu çalışmada sonuç itibariyle zamanaşımı düzenlemesi nedeniyle çok uzun yıllar sürebilen, hukuki belirliliğe uymayan bir mükellefiyet olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.