İflasın Ertelenmesi ve Vergi Hukukuna Etkisi

Bu makale “Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:248, Mayıs 2009″da yayınlanmıştır. Özgür Biyan