2008 ve 2009 Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Transfer Fiyatlandırması Raporları İdare Tarafından Talep Edilmeye Başlandı

Dr. Özgür BİYAN – Yaklaşım / Ağustos 2010 / Sayı: 212