Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinde Belediye Meclislerinin Yetkisi

Mali Çözüm, Sayı:125, Eylül-Ekim 2014…

ÖZET

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel vergileme ilkelerinden biri “vergilendirmede kanunilik” ilkesidir. Bu ilke uyarınca vergilerin konulması, kaldırılması ve değiştirilmesi ancak yasama organı tarafından gerçekleştirilir. Bunun istisnai hali ise Bakanlar Kuruluna verilen yetkidir. Anayasa 73/4 hükmü uyarınca muafiyet, istisna, indirim ve oranlar konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Bakanlar Kuruluna bu yetki kanunla ve ancak belirli sınırlamalar içerisinde sağlanabilir. Bu yetki ihtiyari olup, yasama organının inisiyatifindedir. Bakanlar Kurulu dışında ve belirlenen konular haricinde hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiye yetki devri söz konusu olamaz. Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında ise Bakanlar Kurulu dışında yetki devri yapıldığı anlaşılan başka bir aktör dikkat çekmektedir. Bu aktör belediye meclisleridir. Bu çalışmada belediye meclislerine verilen bu yetkinin kanunilik ilkesi karşısındaki durumu analiz edilmektedir.

İlgili çalışmayı okumak için lütfen burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.