Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Kuruldu

26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6741 sayılı “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. kurulmuştur.

Söz konusu Kanun ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVFAŞ) kurulmak üzere hukuki altyapı oluşturulmuştur. Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetini sürdürecek olan TVFAŞ, Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 26.08.2016 tarihinden itibaren ticaret siciline resen tescil olunmuştur.

Stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak hareket edecek olan kurum çeşitli yatırım araçlarını kullanarak fon yaratma amacında olacaktır. Elli milyon sermaye ile kurulan TVFAŞ, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanacaktır. Söz konusu kişilerde ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları şart koşulmuştur.

Kanunda ayrıca TVFAŞ’nin gelir kaynaklarının nelerden oluşacağı, denetiminin nasıl yapılacağı, kurulan varlık fonu şirketlerinin ve alt fonlarının gelir ve kurumlar vergisinden (kesintiler dahil), katma değer vergisinden, Belediye Gelirleri Kanunu vergilerinden (elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç), damga vergisinden muaf tutulacağı, Sayıştay Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, KİT’ler Hakkındaki KHK, Harcırah Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu,  gibi pek çok kanun ve kanun hükmünde kararnamenin kapsamı dışında olacağı da hüküm altına alınmıştır.

 

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.