Covid-19 Pandemisinin Vergi Hukukuna Dair Hatırlattıkları: Bir Salgın Fotoğrafının Vergi Hukuku Açısından Analizi

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Geçmişte çeşitli dönemlerde mücadele edilen salgın hastalıklardan biri daha insanoğlunun tarihine yazıldı. Çin’den başlayarak tüm dünyaya yayılan ve henüz tedavisi ve ilacı olmayan yeni tip bir koronavirüs (Covid-19) insanlara bulaşarak pandemi haline dönüştü. Pek çok ülke ve kişi hazırlıksız yakalandı. Toplumsal ve bireysel ekonomik ve sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalındı. Hızla çözüm üretilmeye çalışıldıysa da henüz başarılı bir çizgi yakalanamadı. Çalışmanın kaleme alındığı tarihlerde devam eden mücadele tüm hızı ile devam ediyor.

Salgın hukuki ilişkileri de yakinen etkiledi. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki ilişkilerde sorunlar yaşandı. Sözleşmelerdeki taahhütlerden, iş görme hizmetlerine kadar pek çok kişisel ve kurumsal ilişkiler sekteye uğradı. Vergi hukuku da bundan nasibini aldı. Sokağa çıkamayan, seyahat kısıtlamaları ile karşılaşan mükelleflerin kamu idarelerine karşı görevlerini yerine getirmesi sırasında aksamalar yaşandı. Mükellef ödevlerinin ve haklarının yerine getirilmesi mümkün olmadı. Muhasebe meslek mensuplarının durumu, kanuni temsilcilerin sorumluluğu tartışmalı hale geldi. İdari yargılama hukukundaki süreler konusundaki problem bir kez daha kendini gösterdi. Tüm bu yaşananlar ve dahası vergi hukukunda öteden beri doktrinde tartışılan ancak uygulamada çözüm üretilemeyen mücbir sebep hukuku ile ilgili sorunların yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

İşte bu çalışmada Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye genelinde yaşananlar, alınan önlemler ve tedbirler çerçevesinde vergi hukukunda yaşanan sıkıntılar yeniden gündeme getirilmektedir. Salgın nedeniyle aslında öteden beri bilinen ama iyileştirilemeyen sorunlar literatür tarama yöntemiyle tespit edilerek mücbir sebep hukukunun ihmal edilmesinin yarattığı sonuçlar kişisel görüş ve önerilerle birlikte irdelenecektir.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız. (24.10.2020 tarihinde kaleme alınmıştır).

Atıf İçin: Özgür BİYAN, “Covıd-19 Pandemisinin Vergi Hukukuna Dair Hatırlattıkları: Bir Salgın Fotoğrafının Vergi Hukuku Açısından Analizi”, Güncel Maliye Tartışmaları-3 (Dr. Veysi Seviğ’e Armağan), (Editörler: A. B. Doğrusöz, A. Güner, G. A. Yılmaz), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, ss.271-296.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.