6824 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Değişiklikler

08.03.2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi hukukunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri çok kısa bilgi mahiyetinde sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla birlikte şekilde yeniden düzenlenmiştir. Madde kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), kanunda belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesine olanak sağlanmıştır.

Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 08.03.2017 tarihi itibariye yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 2017 yılı gelirleri için 2018 yılından itibaren indirimden faydalanılacaktır.

Damga Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklik ile resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmeleri binde 9,48 oranında damga vergisine tabi tutulmuştur.

Hemen ifade etmek gerekir ki 15 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile (2017/9973) bu sözleşmelerdeki damga vergisi oranı 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden istisna edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapılarak, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna tutulmuştur. Uygulama 01.04.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.