Aynı Fiil Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası ve Hapis Cezasının Birlikte Uygulanması: Non Bıs In Idem İlkesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:145, Ocak 2016 ÖZET İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren bir kişinin hangi cezayı alacağı, nasıl yargılanacağı öteden beri hukukun temel...