Aynı Fiil Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası ve Hapis Cezasının Birlikte Uygulanması: Non Bıs In Idem İlkesi

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:145, Ocak 2016

ÖZET

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren bir kişinin hangi cezayı alacağı, nasıl yargılanacağı öteden beri hukukun temel inceleme konularından biridir. Bu anlamda ceza hukukunda temel bir prensip olan “non bis in idem” ilkesi gereği bir kişi tek (aynı) suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki farklı yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz ve mahkum edilemez. Bu çalışmada Türk Vergi Hukukunda sorun yaratan non bis in idem kuralına aykırı durumlar, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin konu ile ilgili son kararı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Tam metin için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.