Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Yöneticilerinin Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği

Prof. Dr. Özgür BİYAN

Nilüfer Altundal BİYAN

Ceren IŞIKLI

Bu çalışmanın hedefi dijital dönüşüm sürecinde işletmelerin sıklıkla her alanda kullanma olanağı bulduğu web tabanlı yazılımların tesis çalışanlarının örneği üzerinden kullanıma karşı tutumları ve performanslarına etkisini ölçmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulamasına dayalı bir çalışma yapılmış, tesis yönetimi konusunda alanında lider yazılımlardan biri olan Apsiyon Yazılımı kullanan tesis çalışanlarından oluşan 153 kişinin katılımı ile elde edilen veriler bir istatistik programında belirli ölçekler kullanılarak korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Anket verilerinin analizinden elde edilen sonuçlardan web tabanlı yazılım kullanan tesis ve çalışanlarının performansının büyük ölçüde olumlu etkilendiği, tesis çalışanların yetkinleşmesine de ciddi katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma salt web tabanlı yazılımların tesis çalışanlarının performansını ve yetkinliğini ne kadar etkilediği üzerinde odaklanarak ve özel sektörden elde ettiği verileri analize tabi tutarak spesifik bir konuda literatüre katkıda bulunmaktadır.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

ATIF İÇİN: Biyan, Ö. , Altundal Biyan, N. & Işıklı, C. (2022). Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Çalışanlarının Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği . Alanya Akademik Bakış , 6 (3) , 3327-3347 . DOI: 10.29023/alanyaakademik.1059141

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.