Vergi Ceza Hukukunda Defter, Kayıt ve Belgelerde Yapılan Tahrifat Suçunun Değerlendirilmesi: Tespitler ve Öneriler

Prof. Dr. Özgür Biyan

Nergiz Koz

Öz

Vergi sisteminin temelini oluşturan defter, kayıt ve belgeler vergi kaybı ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede kullanılan en önemli araçlardandır. Bu nedenle Türk Vergi Hukukunda defter, kayıt ve belgeler ile ilgili çok sayıda kabahat ve suç ihdas edilmiştir. Bunlardan biri de defter, kayıt ve belgelerde tahrifat suçudur. Literatürde pek az çalışmada müstakil olarak değerlendirilen tahrifat suçunun yapısı analiz edildiğinde bazı sorunlara sahip olduğu, diğer kaçakçılık suçları ile iç içe girdiği anlaşılmaktadır. Literatür tarama yöntemi çerçevesinde hukuksal görüşlere yer verilerek kaleme alınan bu çalışmanın sonucunda tahrifat fiilindeki sorunlar analiz edilerek elektronik defter ve belgeler ile özel görünüş şekilleri açısından tahrifat suçunun revize edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ATIF İÇİN:

Ö. Biyan & N. Koz, “Vergi Ceza Hukukunda Defter, Kayıt ve Belgelerde Yapılan Tahrifat Suçunun Değerlendirilmesi: Tespitler ve Öneriler”, Mali Çözüm (İSMMMO), C.33, S.179, Eylül-Ekim 2023.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.