Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik Bir Deneme: Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır

Doç. Dr. Güneş YILMAZ

Doç. Dr. Özgür BİYAN

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:156, Aralık 2017

ÖZET

Vergilendirme yetkisi kullanılırken kişilerin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale edilmektedir. Bu müdahalenin sınırlarının çizilmesi mükelleflerin hakları ve hukuk devleti açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu öneme istinaden bu çalışmada temel hak ve özgürlükler bağlamında vergilendirme yetkisinin kullanımı aşamasında sınırların ne olması gerektiği haberleşme özgürlüğü çerçevesinde inceleme konusu yapılmaktadır. Yargı kararları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde müdahalenin hakkın özüne dokunabildiği Türk Vergi Sisteminde haberleşme üzerinde uygulanan mali yükler çerçevesinde ortaya konulmaktadır. Ayrıca uluslararası boyutuyla Türkiye’de haberleşme/ iletişim üzerindeki mali yükler ve bunların boyutu ve ağırlığı üzerinde durularak durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Çalışmanın tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.